Firma ALM-AT Systemy alarmowe specjalizuje się w montażu, naprawie i konserwacji profesjonalnych, elektronicznych systemów alarmowych, systemów ppoż, systemów monitorowania, kontroli dostępu i rozliczania czasu pracy, ochrony antykradzieżowej, telewizji przemysłowej i napędów do bram wjazdowych. Zajmujemy się również sieciami komputerowymi, , tworzeniem systemów inteligentnego budynku, systemami BMS i automatyką przemysłową.

ALM-AT zapewnia także stałe przeglądy, warunkujące utrzymanie i funkcjonowanie systemu w pełnej sprawności oraz stały nadzór eksploatacyjny.

Instalujemy systemy kontroli dostępu, systemy telewizji przemysłowej, sieci komputerowe, automatykę bram, przejść, automatykę przemysłową, monitoring, zasilanie niezależne-generatory wiatrowe, baterie słoneczne.

Firma ALM-AT Systemy alarmowe od 1991 roku instaluje, naprawia i utrzymuje w stałej gotowości ok. 200 systemów na terenie Warszawy oraz w całej Polsce. Firma posiada koncesję MSWiA, oraz wszyscy pracownicy posiadają licencje Policji pracownika zabezpieczenia technicznego wymaganą od 1.01.2001 roku. Ponadto pracownicy posiadają również „Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego” do klauzuli „poufne” . ALM-AT zapewnia trzyletnią gwarancję oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.